Growth Proposition

“De Value Proposition is wel op orde, maar hoe ziet jullie Growth Proposition eruit”.

De investeerder was meer dan te spreken over de waardepropositie die op tafel lag. De onderscheidende positionering sloot goed aan bij de analyse van de behoeften van de doelgroep en leverde daarmee de vereiste waarde.

Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’, met andere woorden het bewijs moet in de markt geleverd worden. Waarom resoneert je niche? Waarom ben je in staat om de wel of niet bewust gekozen doelgroep aan te spreken? Wat is de werkelijke pijn?

Een investeerder is in eerste instantie kritisch op jouzelf als ondernemer en je waardepropositie. Maar zodra dat helder is verschuift zijn aandacht naar de groeipropositie. Ben je in staat om het groeipotentieel te valideren? Dat geeft de echte waarde.

Hoe staat het met uw groeipropositie?