Funding Ready

“Eerst ben ik te ambitieus en dan ben ik weer niet ver genoeg”, verzucht de ondernemer tegen ons. Hij heeft veel tijd en energie gestoken in het spreken met een investeerder, alle informatie gegeven om vervolgens na maanden een mager “sorry, maar je onderneming past niet in ons profiel” als conclusie te krijgen.

In het FD van een paar weken geleden stond een artikel waarbij investeerders verzuchten dat veel ondernemers niet ‘Investor Ready’ zijn. Daar komt bij dat als ze al door de selectie komen, “90% niet doet wat wij als investeerders van ze verwachten”. Dat kunnen wel eens twee kanten van dezelfde medaille zijn.

Het succesvol afronden van een financieringstraject begint al bij de start. Wat voor investeerder zoek ik eigenlijk, hoe ga ik het gesprek aan, wanneer verstrek ik welke informatie en bovenal: hoe weet ik tijdig of dit de juiste match gaat zijn? Geen onnodige exercities, als ondernemer ben je graag in controle over het proces.

Bent u in control van uw financieringstraject?